تاریخ

  • 15

  • 33

  • 34

  • 38

  • 43

  • 3

  • 7


10,000,000.00 یورو5 هماهنگی + 2 بونوس
626,134.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
165,741.00 یورو5 هماهنگی
3,745.00 یورو4 هماهنگی + 2 بونوس
287.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
131.00 یورو4 هماهنگی
45.00 یورو3 هماهنگی + 2 بونوس
18.00 یورو2 هماهنگی + 2 بونوس
17.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
16.00 یورو3 هماهنگی
8.00 یورو1 هماهنگی + 2 بونوس
8.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس

EuroJackpot
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-50)، و دو ستاره خوش شانس (1-10) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری یورو جکپات هر جمعه ساعت 21:00 به وقت اروپای مرکزی و ساعت 23:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 3 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 5 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :2 عدد

جایزه بزرگ

10 میلیون یوروخرید سهام مشارکت