تاریخ

  • 5

  • 11

  • 12

  • 24

  • 30


25,000.00 دلار5 هماهنگی
280.00 دلار4 هماهنگی
9.00 دلار3 هماهنگی

Texas Cash Five
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-35)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری Cash Five هر روز به جز یکشنبه ها ساعت 22:00 به وقت 'محلی برگزار میشود. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 1.5 دلار
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

25 هزار دلار