تاریخ

  • 5

  • 7

  • 20

  • 23

  • 28

  • 42


2,000,000.00 زلوتی لهستان6 هماهنگی
6,900.00 زلوتی لهستان5 هماهنگی
186.00 زلوتی لهستان4 هماهنگی
24.00 زلوتی لهستان3 هماهنگی

Poland Lotto
بازی لهستان لوتو آنلاین و شانس خود را برای برنده شدن در قرعه کشی لهستان به دست آورید! 6 شماره را از 1-49 انتخاب کنید می توانید شماره های مورد علاقه خود را بازی کنید قرعه کشی لهستان لوتو در سه شنبه ها و پنج شنبه ها و شنبه ها ساعت 21:40 به وقت محلی برگزار می شود.

  • قیمت بلیط : 8 زلوتی لهستان
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

2 میلیون زلوتی لهستان