تاریخ

  • 5

  • 16

  • 38

  • 42

  • 43

  • 48


40,000,000.00 رئال برزیل6 هماهنگی
77,500.00 رئال برزیل5 هماهنگی
900.00 رئال برزیل4 هماهنگی

Mega Sena
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-60)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری بالوتو هر شنبه و چهار شنبه ساعت 20:00 به وقت 'محلی و ساعت 24 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 8.5 رئال برزیل
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

40 میلیون رئال برزیل