تاریخ

  • 16

  • 21

  • 26

  • 31

  • 32

  • 37

  • 1


5,700,000.00 فرانک سوییس6 هماهنگی + 1 بونوس
150,000.00 فرانک سوییس6 هماهنگی
7,500.00 فرانک سوییس5 هماهنگی + 1 بونوس
1,000.00 فرانک سوییس5 هماهنگی
154.00 فرانک سوییس4 هماهنگی + 1 بونوس
74.00 فرانک سوییس4 هماهنگی
23.00 فرانک سوییس3 هماهنگی + 1 بونوس
9.00 فرانک سوییس3 هماهنگی

Swiss Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-42)و یک عدد بونوس، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری سوپرانالوتو هر چهارشنبه و شنبه ساعت 15:00 به وقت 'گرینویچ و ساعت 18:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 6.2 فرانک سوییس
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

5.7 میلیون فرانک سوییس