تاریخ

  • 1

  • 10

  • 15

  • 18

  • 33

  • 36

  • 42


40,000,000.00 دلار استرالیا7 هماهنگی
5,279.00 دلار استرالیا6 هماهنگی
5,279.00 دلار استرالیا6 هماهنگی + 1 بونوس
380.00 دلار استرالیا5 هماهنگی + 1 بونوس
50.00 دلار استرالیا5 هماهنگی
25.00 دلار استرالیا4 هماهنگی
16.00 دلار استرالیا3 هماهنگی + 1 بونوس

Oz Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب هفت شماره اصلی (1-47)، انتخاب کنید . بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری اٌزلاتاری هر سه شنبه ساعت10:45 به وقت 'گرینویچ و ساعت 14:15 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3.2 دلار استرالیا
  • تعداد اعداد بلیط :7 عدد

جایزه بزرگ

3 میلیون دلار استرالیا