تاریخ

  • 2

  • 4

  • 6

  • 12

  • 26

  • 45


2,000,000.00 دلار کانادا6 هماهنگی
50,000.00 دلار کانادا5 هماهنگی + 1 بونوس
500.00 دلار کانادا5 هماهنگی
50.00 دلار کانادا4 هماهنگی
10.00 دلار کانادا3 هماهنگی
3.00 دلار کانادا2 هماهنگی + 1 بونوس
1.00 دلار کانادا2 هماهنگی

Ontario 49
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-49) انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری انتاریو 49 هر چهارشنبه و شنبه ساعت 22:30 به وقت 'کانادا و ساعت 05:00روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 2.5 دلار کانادا
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد

جایزه بزرگ

2 میلیون دلار کانادا