تاریخ

  • 45

  • 48

  • 50

  • 57

  • 70

  • 71

  • 52


49,000,000.00 یورو6 هماهنگی + 1 بونوس
2,000,000.00 یورو6 هماهنگی
100,000.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
47,000.00 یورو5 هماهنگی
39,000.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
2,735.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
395.00 یورو4 هماهنگی
105.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس
27.00 یورو3 هماهنگی
10.00 یورو1 هماهنگی + 1 بونوس
5.00 یورو1 بونوس
5.00 یورو2 هماهنگی

SuperStar
بلیط خود را آنلاین با انتخاب شش شماره اصلی (1-90)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری سوپرانالوتو سوپر استار هر شنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 19:00 به وقت 'گرینویچ و ساعت 22:30 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 3.75 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :6 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

49 میلیون یورو