تاریخ

  • 14

  • 17

  • 25

  • 30

  • 44

  • 3


6,000,000.00 یورو5 هماهنگی + 1 بونوس
100,000.00 یورو5 هماهنگی
1,000.00 یورو4 هماهنگی + 1 بونوس
500.00 یورو4 هماهنگی
50.00 یورو3 هماهنگی + 1 بونوس
20.00 یورو3 هماهنگی
10.00 یورو2 هماهنگی + 1 بونوس
5.00 یورو2 هماهنگی
2.20 یورو1 بونوس
2.20 یورو1 هماهنگی + 1 بونوس

France-Lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-49) و بونوس 1-10، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری فرانس لوتو هر شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 20:30 به وقت 'گرینویچ و ساعت 24:00 به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد. وبسایت رسمی

  • قیمت بلیط : 4 یورو
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد
  • تعداد اعداد بونوس :1 عدد

جایزه بزرگ

7 میلیون یورو