تاریخ

  • 12

  • 13

  • 15

  • 26

  • 28


400,000.00 زلوتی لهستان5 هماهنگی
970.00 زلوتی لهستان4 هماهنگی
41.00 زلوتی لهستان3 هماهنگی

Mini lotto
بلیط خود را آنلاین با انتخاب پنج شماره اصلی (1-42)، انتخاب کنید. بلیط شما از طریق سرور آنلاین پروایدر لاتاری خریداری می شود و در حساب کاربری شما قرار خواهد گرفت و رسید دیجیتال آن برای شما ارسال می شود شما میتوانید ترکیبی از اعداد را انتخاب کنید و شانس برنده شدن خود را بالا ببرید. لاتاری مینی لوتو هرشب ساعت 21:40 به وقت 'ورشو و ساعت 00:10 روز بعد به وقت ایران برگزار خواهد شد. توجه داشته باشید :زمان خرید بلیط این لاتاری حداکثر تا 4 ساعت قبل از برگزاری لاتاری می باشد.

  • قیمت بلیط : 3.75 زلوتی لهستان
  • تعداد اعداد بلیط :5 عدد

جایزه بزرگ

400 هزار زلوتی لهستان